Hoofd technische zaken

Richard Gangadien – lid van het hoofdbestuur en verantwoordelijk
stagebegeleider.

Coördinatoren

Shivan Gangadien – verantwoordelijk voor de jeugd onderbouw
Kevin Hamed – verantwoordelijk voor de jeugd bovenbouw Vacature – verantwoordelijk voor de meisjes zowel onder als bovenbouw
Danilo di Biase – inval coördinator en beheerder informatie schermen
Jolanda Djaoedji – verantwoordelijk voor de ledenadministratie – kledingverkoop etc.
Contact via het algemeen emailadres info@avvsloterdijk.nl