NaamFunctieEmailadres
J. Scholte1e voorzittervoorzitter@avvsloterdijk.nl
D. Tijssens2e voorzitter
A. Benyahia1e penningmeesterpenningmeester@avvsloterdijk.nl
R. PaulusmaLedenadministratie
H. Elgersma1e secretarissecretaris@avvsloterdijk.nl
A. Kerkhof2e secretariswedstrijdsecr_senioren@avvsloterdijk.nl
M. Smitjeugdvoorzitter
D. van den VegteKantinecoordinator
R. GangadienMateriaalzaken
Hamidklachtencoordinatorklacht@avvsloterdijk.com