NaamFunctieEmailadres
J. Scholte1e voorzittervoorzitter@avvsloterdijk.nl
P. Kostense2e voorzitter
A. Benyahia1e penningmeesterpenningmeester@avvsloterdijk.nl
Ledenadministratie H. Noordhof2e penningmeester
H. Elgersma1e secretarissecretaris@avvsloterdijk.nl
A. Kerkhof2e secretariswedstrijdsecr_senioren@avvsloterdijk.nl
M. Smitjeugvoorzitter
Kantine D. Tijssenscommissie lid
Materiaal R. Rompcommissie lid
Hamidklachtencoordinatorklacht@avvsloterdijk.com