Als men lid wil worden van de vereniging dient men daarvoor een aanmeldingsformulier in te vullen. Er moet ook een pasfoto aangeleverd worden, en de jeugd tot 18 jaar zal tevens een handtekening van ouder of voogd nodig hebben om een spelerspas te verkrijgen. Indien U of uw kind lid wil worden van AVV Sloterdijk moet er € 35,– inschrijfgeld worden betaald. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de contributie. De aanmeldingsformulieren zijn bij het bestuur van de club te verkrijgen, dit geldt ook voor eventuele afmeldingen.

Deze handelingen dienen tijdig te gebeuren. Bij overschrijvingen naar een andere vereniging zal de spelerpas weer bij het districtskantoor ingeleverd moeten worden (gelijk met het overschrijvingsformulier), omdat de naam van de club op de pas vermeld staat.

Net als iedere andere club in Nederland werkt Sloterdijk met de spelerspas. Iedere voetballer dient in het bezit te zijn van een pas anders mag er niet gevoetbald worden.

Voor informatie, inschrijving of andere mutaties, moet men zijn in de kantine van Sloterdijk, daar wordt u doorverwezen naar de verantwoordelijken, op dinsdagavond is het dagelijks bestuur van de club altijd aanwezig om u te helpen.

Alle uitschrijvingen, overschrijvingen, bedankingen dient een ieder te regelen via de ledenadministratie. Dus niet via trainers, leiders, coaches, enzovoort!!!

Hiertoe kan je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@avvsloterdijk.nl of je kunt op de woensdagavond terecht in het clubhuis.

Net als bij elke andere voetbalclub betaalt elk lid jaarlijks contributie. Door middel van een acceptgirokaart kan men de contributie betalen. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd en de categorie waarin men speelt. We willen iedereen eraan herinneren dat de contributiefactuur voor de vervaldatum zoals vermeld op de factuur betaald dient te zijn. Indien de contributie niet voldaan is zal er een herinnering worden verzonden waarbij wij genoodzaakt zijn om 10 euro aan administratiekosten in  rekening te brengen. Geen factuur ontvangen? Laat ons het zo spoedig mogelijk weten via de ledenadministratie.

In december nog openstaande contributiegelden worden doorgegeven aan een incassobureau die het verder zal afhandelen. Let op, de volgende gegevens zijn nodig om de contributie of boetebetalingen volledig en snel te laten verlopen:

IBAN NL15INGB0004979342 TNV A.v.v. Sloterdijk

+ releatienummer + factuurnummer

AVV Sloterdijk contributies 2020-2021
   
   
Categorie Bedrag
   
Onder 19 190 euro
Onder 19 Meiden 190 euro
Onder 18 190 euro
Onder 18 Meiden 190 euro
Onder 17 185 euro
Onder 17 Meiden 185 euro
Onder 16 185 euro
Onder 16 Meiden 185 euro
Onder 15 180 euro
Onder 15 Meiden 180 euro
Onder 14 180 euro
Onder 14 Meiden 180 euro
Onder 13 160 euro
Onder 13 Meiden 160 euro
Onder 12 160 euro
Onder 12 Meiden 160 euro
Onder 11 155 euro
Onder 11 Meiden 155 euro
Onder 10 155 euro
Onder 10 Meiden 155 euro
Onder 9 155 euro
Onder 9 Meiden 155 euro
Onder 8 155 euro
Onder 8 Meiden 155 euro
Onder 7 155 euro
Onder 7 Meiden 155 euro
Senioren 250 euro
Senioren Vrouwen 250 euro