Als AVV Sloterdijk streven wij een optimaal sportklimaat voor jong en oud na, zowel voor recreatieve als prestatiegerichte personen.

Daarnaast streven wij een laagdrempelige verenigingsstructuur na, waar ieder zich welkom kan voelen. Wij zijn uiteraard blij dat u lid wilt worden van onze vereniging.
Bent u voornemens om u lidmaatschap te beëindigen dan vernemen wij graag u motivatie, opdat wij onze dienstverlening waar mogelijk kunnen bijstellen of aanpassen.

Lid worden

Om lid te worden, dient u bijgaand lidmaatschap formulier volledig in te vullen:

Bijgaand Lidmaatschap formulier.  microsoft_word_2013

Om het lidmaatschap formulier te downloaden. Bent u minderjarig, dan graag voorzien van een handtekening van ouder(s) of voogd.  U kunt het formulier sturen naar ledenadministratie@avvsloterdijk.nl of opsturen naar:

Avv Sloterdijk ledenadministratie

Postbus 67102

1060 JC AMSTERDAM.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging geschiedt net als aanmelding uitsluitend schriftelijk en dient voor 31 mei in ons bezit te zijn. U schrijft een korte brief naar de leden administratie, liefst voorzien van motivatie. Zonder tegenbericht wordt u uitschrijving verwerkt aan het einde van het seizoen.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. U blijft altijd contributie plichtig voor een heel seizoen.

Wijziging adresgegevens

U kunt al u mutaties doorgeven aan ledenadministratie@avvsloterdijk.nl

Spelerspas

Ieder nieuw lid dient voorzien te worden van een spelerspas.
U dient bij inschrijving, naast het lidmaatschapsformulier ook een pasfoto bij te voegen.

Contributie bepalingen

Een contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni van elk kalenderjaar: Senioren contributie geldt voor personen die op of voor 1 juli van elk kalenderjaar 18 jaar is geworden.
Aanpassingen van contributie gaat in voor het aankomende (nieuwe) seizoen.

Inhoudingen kaarten

Helaas zitten er jaarlijks hoge kosten aan de boetes voor kaarten of stakingen van wedstrijden. De kosten hiervan worden periodiek doorberekend aan elk lid.

Aanpassing contributie

Volgens het besluit van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur gemachtigd de hoogte aan te passen conform de CBS index.
Een bijstelling van de contributie wordt bekend gemaakt vóór 1 april van elk kalenderjaar.
Grote aanpassingen kunnen alleen worden doorgevoerd met instemming van de ALV.

Betalingsplicht

Avv Sloterdijk is een vereniging met statutaire toelichting op de contributie. Elk lid heeft rechten en plichten.
Een van die verplichtingen is de betalingsplicht gedurende het seizoen, ook bij niet tijdige opzegging.
Indien er niet tijdig betaald wordt, zal de ledenadministratie na een aanmaning de vordering uit handen geven aan een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

Kunt u niet tijdig betalen, stel ons daarvan in kennis, wij denken graag mee in een oplossing.

Jeugdsportfonds

Sporten is zeker voor de jeugd van wezenlijk belang, maar u heeft het niet breed, dan is het voor sommige omstandigheden mogelijk om een betalingsregeling te treffen of u aan te melden bij het jeugdsportfonds.