Als men lid wil worden van de vereniging dient men daarvoor een aanmeldingsformulier in te vullen. Er moet ook een pasfoto aangeleverd worden, en de jeugd tot 18 jaar zal tevens een handtekening van ouder of voogd nodig hebben om een spelerspas te verkrijgen. Indien U of uw kind lid wil worden van AVV Sloterdijk moet er € 45,– inschrijfgeld worden betaald. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de contributie.

Voor informatie, inschrijving of andere mutaties kunt via het contact formulier hier op de website uw wijzigingen doorgeven. Of mailtje sturen naar het onderstaande mail adres van de ledenadministratie.

Alle uitschrijvingen, overschrijvingen, bedankingen dient een ieder te regelen via de ledenadministratie. Dus niet via trainers, leiders, coaches, enzovoort!

Hiertoe kan je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@avvsloterdijk.nl of je kunt op de woensdagavond terecht in de kantine.